interpretación da enerxía oscura

¿Que é a materia escura? Para min é como un gas formado por todas as partículas virtuais que reciben enerxía.A idea lévame a pensar que "A Luz" (e todas as ondas que a compoñen no seu espectro de onda) aumenta o espazo,faino máis grande no sentido de que aumenta o seu volumen o ter os átomos máis enerxia vibración estar neste estado permitelles máis libertade de movemento por exemplo. Deste conxunto que recibe enerxía e aumenta o movemento porque estas partículas son como as vibracións dunha guitarra. O movemento de abaixo referíndome a nosa perpectiva da corda dunga guitarra nnos podemos ollar que movese no eixe de ordenadas "y" que ven sendo arriba abaixo. As nosas partículas son o movemento de arriba o que nos sentimos, na hora de tocar as cordas,no rasgeo, e as partículas virtuais son o resto de vibracións en todas as direccións os sentidos ou formas indeterminadas ou distintas que ten de vibrar a corda da guitarra os sentidos nos que vibra a guitarra una vez que a tocamos. as particulas virtuales serían o resultado das primeiras vibración unas formas de vibrar duarn máis ca outras pero desaparecen enseguida, desupeto xa no sabemos nada delas pero sabemos que están ahí o que pasa e que non as podemos percibir ou se non intenta gravar a cámara lenta as cordas da guitara e cóntame o que vés. Agora decátome que as partículas virtuales poden ser a causantes da energía oscura, a súa interacción actuaría de forma macroscópica nas escalas superiores a nos. A miña hipótese é que a luz a enerxía ou particuals subatómicas en movemento coma rayos cósmicos, ó desintegrarse son os causantes de que as particuals virtuales aparezcan xa que elas adquiren enerxía pero ó non tela suficiente enerxía non se poden pronunciar.no logran materializarse. pois sería o conxunto destas interacións a su vez a luz sería desviada ou absorbida por estas particulas que aparecen "da nada". estas particulas ó materialízanse absorbendo esa luz,esa enerxía, provocaría a aparición de particulas en movemento cargadas que xeraría o aumento do espazo, a separación entre cumulos de galaxias. Poderíao interpretar coma un medio gaseoso pero esa non sería condición exacta nin tampouco o concepto de campo xa que estas particulas son un supproducto dalgun destes campos cuánticos aos que pertencen estas particulas. no caso de interpretar este fenómeno coma un gas. a súa adquisición de volumen permitir´´ia a separación de entre as particuals que o forman xa que non teñen ningún medio externo que os limite coma a presión doutras particuals que é o que actua sobre os fluidos na Terra.
Aparte de que se a luz atravesara este suposto gas, porfavor non interpreten a teoría do ether, a luz dispersaríase, detal forma que iría perdendo enerxía ata verse invisibel. En coclusión podeirade ser un mecanismos que ten o universo de conservar a enerxía de pasala a un estado distinto ou que sega un ciclo xa que a enerxia cosérvase deste xeito pero a cambio obtemos a entropía e a inflación cósmica. Todo baséase en vibración e transformación. A enerxía escura é o resultado da absorción de enerxía da materia escura.


  • Hits: 353

ESCOLA D'ESCRIPTURA

ESCUELA DE ESCRITORES

ESCUELA DE ESCRITORES

EDITORIAL GALAXIA

AEELG

METODE

RESIDENCIA D'INVESTIGADORS

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

AELC

IDATZEN

EL HUYAR

EUSKAL ETXEA

BIBLIOTEQUES DE BARCELONA